• Strona główna
  • PESEL dla psa – Nowy pomysł, który ma zapobiegać bezdomności zwierząt!

PESEL dla psa – Nowy pomysł, który ma zapobiegać bezdomności zwierząt!

PiESEL, czyli PESEL dla psa - co to takiego?

W Polsce pojawiła się nowa inicjatywa mająca na celu zapobieganie bezdomności zwierząt – wprowadzenie numeru PESEL dla psów. Ten nowatorski pomysł, który budzi szerokie zainteresowanie zarówno wśród właścicieli czworonogów, jak i wśród specjalistów z branży weterynaryjnej, ma na celu stworzenie bardziej zorganizowanego i skutecznego systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt domowych.

Czy pies ma PESEL? – obecna identyfikacja psów

Obecnie psy nie mają nadawanego numeru PESEL, który jest wykorzystywany wyłącznie dla identyfikacji ludzi w Polsce. Jednak istnieją inne metody identyfikacji psów, które są powszechnie stosowane, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i ułatwić zarządzanie informacjami o nich. Oto kilka sposobów, w jaki psy są obecnie identyfikowane:

  • Czip, każdy chip ma unikalny numer identyfikacyjny, problem jednak tkwi w tym, że nie ma jednej ogólnopolskiej bazy, w które byłyby rejestrowane wszystkie psy.
  • Tatuaż to mniej popularna metoda, która była stosowana przed wprowadzeniem czipów.

PiESEL, czyli PESEL dla psa – co to takiego?

„PiESEL”, czyli potocznie nazywany PESEL dla psa, to koncepcja, która zakłada stworzenie systemu identyfikacyjnego dla psów, podobnego do numeru PESEL używanego dla identyfikacji obywateli. Idea projektu PiESEL ma na celu wprowadzenie bardziej zorganizowanego i skutecznego sposobu identyfikacji, rejestracji i monitorowania psów. Warto nadmienić, że 9 stycznia 2024 roku odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Zwierząt, którego głównym tematem był „Ustawowy obowiązek elektronicznego znakowania zwierząt towarzyszących jako konieczny krok w kierunku likwidacji zjawiska bezdomności zwierząt”.

Co zmieni wprowadzenie nr PESEL dla psów – oczekiwania

PESEL dla psa to koncepcja, która mogłaby przynieść wiele korzyści w zakresie zarządzania informacjami o psach, ich ochrony oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa.

Główne założenia:

  • Unikalny numer identyfikacyjny, numer, który pomógłby w łatwiejszej identyfikacji zwierzęcia oraz w dostępie do jego historii medycznej i danych właściciela.
  • Centralna baza danych, informacje o wszystkich zaczipowanych psach byłyby gromadzone w centralnej bazie danych, co ułatwiłoby zarządzanie informacjami i pomogło w szybszym odnajdywaniu zagubionych zwierząt oraz w walce z bezdomnością zwierząt.
  • Ułatwienie dostępu do informacji. Taki system pozwoliłby na szybki dostęp do danych o zwierzęciu przez weterynarzy, schroniska, straże miejskie i inne służby zajmujące się zwierzętami.
  • Zapobieganie przypadkom zaginięć i kradzieży. Rejestracja w systemie PiESEL mogłaby pomóc w skuteczniejszym odnajdywaniu zaginionych psów oraz w walce z nielegalnym handlem zwierzętami.
  • Wsparcie dla polityki ochrony zwierząt. System ten mógłby wspierać działania na rzecz ochrony zwierząt, umożliwiając lepsze monitorowanie ich dobrostanu i przestrzegania praw zwierząt.

Kiedy PESEL dla psa wejdzie w życie?

Każda zmiana w prawie budzi pewne obawy. Opiekunowie psów pewnie zastanawiają się, kiedy będzie obowiązkowa rejestracja i identyfikacja psów. Można powiedzieć, że projekt dotyczący wprowadzenia numeru PESEL dla psów, kotów i innych zwierząt domowych jest w fazie początkowej. Pomysł ten został zaprezentowany 9 stycznia 2024 roku na posiedzeniu Parlamentu Zespołu ds. Praw Zwierząt. Chociaż propozycja ta spotkała się z zainteresowaniem, na razie jest to jedynie koncepcja, która wymaga dalszych prac legislacyjnych i organizacyjnych. Należy podkreślić, że samo przyjęcie ustawy to dopiero początek drogi. Wdrożenie tak kompleksowego systemu, jakim jest nadawanie numerów PESEL zwierzętom domowym, obejmujące wszystkie psy, koty i inne zwierzęta, wymaga szczegółowego planowania i koordynacji na wielu poziomach. Specjaliści szacują, że pełne wdrożenie tego systemu może zająć około 2-3 lata, biorąc pod uwagę wszystkie niezbędne aspekty przygotowawcze i operacyjne. W tym czasie należy spodziewać się doprecyzowania wielu szczegółów dotyczących zarówno samego systemu identyfikacji, jak i jego implementacji.

 

Pomysł wprowadzenia numeru PESEL dla zwierząt domowych stanowi ciekawe podejście do zarządzania informacjami o zwierzętach i ich ochrony. Jest to krok w kierunku zwiększenia odpowiedzialności za zwierzęta domowe oraz poprawy ich dobrostanu.

Zostaw komentarz