Jak nauczyć psa komendy siad?

Jak nauczyć psa komendy siad?

Nauczenie psa podstawowych komend, takich jak „siad”, jest kluczowe dla zapewnienia mu odpowiedniego wychowania i bezpieczeństwa. Komenda „siad” pozwala na kontrolowanie zachowania psa, zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom oraz ułatwia codzienne czynności, takie jak zakładanie obroży czy karmienie. W tym artykule omówimy kroki, jakie należy podjąć, aby nauczyć psa komendy siad oraz jak rozwiązać częste problemy, które mogą wystąpić podczas nauki.

Dlaczego warto nauczyć psa komendy siad?

Nauczenie psa komendy „siad” ma wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala to na kontrolowanie zachowania psa, co jest szczególnie ważne w miejscach publicznych lub w sytuacjach, gdy zwierzę może stanowić zagrożenie dla siebie lub  innych. Komenda „siad” ułatwia wykonywanie codziennych czynności, takich jak zakładanie szelek, czy wykonywanie czynności pielęgnacyjnych.  Ponadto może pomóc w zapobieganiu niebezpiecznym sytuacjom, takim jak bieganie za samochodami, czy rowerzystami. Nauczenie psa „siad” może również pomóc w treningu dalszych komend, jak np. „zostań” czy „do mnie”.

Kiedy zacząć uczyć psa komendy siad?

Najlepiej zacząć uczyć psa komendy siad już w wieku szczenięcym. W tym okresie pies jest szczególnie podatny na naukę i szybciej przyswaja nowe umiejętności. Chcąc nauczyć szczeniaka siad, należy pamiętać, aby nie przeciążać go nauką i nie wymagać od niego zbyt wiele. Pierwsze lekcje powinny być krótkie i przyjemne, aby nie zniechęcić psa do nauki. Ważne jest również, aby w trakcie nauki nagradzać psa za pozytywne zachowanie, co zwiększy motywację zwierzęcia do dalszej nauki.

Dwie metody nauki psa siad

Podczas nauki psa podstawowych komend przydatny może okazać się kliker dla psa. Umożliwia on dokładne zaznaczanie zachowania, o które nam chodzi. Łatwiej jest wychwycić moment, w którym pies wykonuje pożądane zachowanie i go za nie nagrodzić.

Pierwsza metoda – naprowadzanie psa

Pierwsza z zaprezentowanych metod nauki psa komendy siad jest bardzo popularna i niezwykle łatwa do wdrożenia. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które pomogą Wam nauczyć szczeniaka i dorosłego psa komendy siad:

 • Wybierz ciche i spokojne miejsce, w którym nie będzie zbyt wielu rozpraszających czynników.
 • Weź smakołyk do jednej ręki i podejdź do psa, który stoi przed tobą.
 • Przytrzymując smakołyk tuż nad głową psa w zamkniętej dłoni, powoli przesuwaj go w kierunku tyłu (od nosa psa aż do linii uszu), tak aby pies musiał patrzeć w górę, aby go zobaczyć.
 • W momencie, gdy pies zacznie patrzeć w górę, jego zadek powinien się naturalnie opuszczać coraz niżej, aż dotknie podłoża.

Ważne jest, aby smakołyk znajdował się tuż nad głową psa, a nie zbyt wysoko, ponieważ inaczej pies może spróbować podskoczyć po smakołyk, a nie usiąść. Wprowadzenie komendy słownej dopiero po pewnym czasie pomoże psu nauczyć się, że ruch smakołyka jest związany z określoną komendą. Warto pamiętać, że każdy pies jest inny i może wymagać indywidualnego podejścia, a regularny trening i nagradzanie pozytywnego zachowania są kluczowe dla skutecznej nauki.

 • Kiedy pies usiądzie, natychmiast nagrodź go smakołykiem i pochwałą.
 • Po kilku powtórzeniach, zacznij naprowadzać psa pustą dłonią, a po wykonanej czynności nagradzaj psa smakołykiem wydawanym z drugiej ręki.
 • Powtarzaj tę procedurę kilka razy dziennie, aby pies nauczył się powiązania między ruchem dłonią a wykonywaną czynnością.
 • Po pewnym czasie można wprowadzić komendę słowną „siad”. W ty, celu należy wyciągnąć pustą dłoń nad psem wypowiedzieć komendę „siad” i wykonać ruch dłonią, jak we wcześniejszych powtórzeniach. Powtarzaj komendę i nagradzaj psa smakołykiem za poprawne wykonanie polecenia.
 • Jak pies zacznie reagować na komendę słowną, można powoli zacząć wycofywać gest wykonywany dłonią i w kolejnych powtórzeniach skupić się na samej komendzie słownej.
 • Stopniowo zwiększaj stopień trudności i powtarzaj naukę komendy „siad” w różnych miejscach i sytuacjach.
 • Warto również zwiększać czas między komendą a nagrodą, aby pies nauczył się utrzymywać pozycję „siad” przez dłuższy czas. Jednak nigdy nie wymagaj od psa zbyt wiele.
 • Należy również pamiętać o stopniowym wycofywaniu każdorazowego nagradzania poprawnie wykonanej komendy. Na początku można nagradzać co któreś zachowanie, aż całkowicie wyeliminujemy smakołyki i jedyną nagrodą psa będzie pochwała słowna.

Naprowadzanie psa na siad

Druga metoda – wyłapywanie psich zachowań

Inną techniką nauki komendy „siad” jest metoda, w której wyłapuje się naturalne zachowanie psa. W metodzie tej nagradza się czworonoga za to, że siedzi, gdy już to robi. Metoda ta polega na obserwowaniu psa i nagradzaniu go za pozytywne zachowanie, w chwili, gdy sam wykona tę czynność. Chcąc skorzystać z tej metody, należy:

 • Obserwować psa i czekać, aż sam zaprezentuje pożądane zachowanie, czyli usiądzie.
 • Kiedy pies usiądzie, powiedz „dobry pies” lub pochwal psa w inny sposób.
 • Ważne jest, aby natychmiast nagradzać psa przysmakiem i pochwałą, aby pies zrozumiał, za jakie zachowanie został nagrodzony.
 • Powtarzaj tę procedurę kilka razy dziennie, zawsze nagradzając psa za pozytywne zachowanie.
 • Stopniowo dodawaj słowo „siad” tuż przed nagrodą, aby nauczyć psa łączyć to słowo z pozytywnym zachowaniem.

Ważne jest, aby nagradzać psa w odpowiednim momencie, ponieważ nagradzanie psa za niepożądane zachowanie może zdezorientować go i utrudnić proces nauki.

Częste problemy podczas nauki komendy siad i jak je rozwiązać.

Podczas nauki psa komendy „siad” zdarzają się pewne problemy, takie jak:

 • Pies nie reaguje na komendę. W sytuacji, gdy pies nie wykonuje komendy, należy najpierw upewnić się, że nasz pupil poznał już daną komendę i umie ją wykonać. Jeśli pies zna komendę, a nadal na nią nie reaguje, należy zwiększyć motywację psa, np. zmieniając nagrodę lub dodając dodatkowe zachęty.
 • Pies wykonuje komendę tylko w obecności smakołyka. W trakcie nauki komendy zbyt późno przeprowadzono wycofanie nagradzania psa. Pies wykonuje komendę tylko wtedy, gdy widzi smakołyk, i wykonanie danej czynności jest dla niego opłacalne. Dlatego też należy stopniowo zmniejszać ilość wydawanych psu smakołyków, nagradzać psa, za co któreś zachowanie, albo wydawać psu smakołyk losowo. Wówczas istnieje większe prawdopodobieństwo, że pies zacznie reagować na samą komendę.
 • Pies wykonuje komendę, ale nie utrzymuje pozycji. Jeśli pies szybko wstaje lub porusza się, należy zwiększyć czas między komendą a nagrodą, aby pies nauczył się utrzymywać pozycję. Przydatne w tej sytuacji staje się wprowadzenie komendy zwalniającej np. „OK”, po której pies nie musi pozostawać w pozycji siedzącej.
 • Pies wykonuje komendę tylko w określonych warunkach. W trakcie nauki wszystkich komend należy stopniowo zwiększać ilość rozproszeń i miejsca, w których przeprowadzane są sesje szkoleniowe.

Powyższe problemy pojawiają się dość często i nie należy się zniechęcać do dalszej nauki. Opiekun czworonoga musi zachować cierpliwość i konsekwencję podczas treningu. Warto także indywidualnie dostosować metodę nauczania do charakteru i temperamentu psa. Przydatne może również okazać się nagrywanie sesji treningowych, aby wychwycić, czy pies prawidłowo wykonuje daną komendę i czy nagradzanie psa odbywa się w odpowiednim momencie. W razie dalszych trudności warto skonsultować się z trenerem psów lub behawiorystą.

Nauka psa siad - rozproszenia

Jak utrwalić komendę siad u psa?

W celu utrwalenia komendy „siad” u psa należy wykazać się dużą cierpliwością i regularnością. Warto w tym celu wykonywać krótkie, trwające kilka minut sesje treningowe, powtarzane nawet kilka razy w ciągu dnia. Dla lepszego utrwalenia nowo wprowadzanych komend zaleca się powtarzanie jej w różnych miejscach, sytuacjach i w obecności różnych rozproszeń np. w windzie, na trawniku przed domem, w parku, czy przed przejściem dla pieszych w obecności przechodniów, rowerzystów, samochodów, czy bawiących się w oddali dzieci, psów itp. Kolejnym sposobem jest stopniowe wydłużanie czasu, w którym pies musi pozostać w pozycji „siad”. Należy zacząć od krótkiego czasu, stopniowo wydłużając czas do kilku minut. Warto również wprowadzać różne odległości między psem a opiekunem, aby pies nauczył się reagować na komendę z różnych odległości. Można również w tym celu poza komendą słowną wprowadzić konkretny gest, na który pies będzie reagował nawet z większej odległości. Dodatkowo warto pamiętać o konsekwencji w nauczaniu psa. Komenda „siad” powinna być zawsze używana w tej samej formie. Nie należy zmieniać wymawianej formuły, używać synonimów lub różnych zdrobnień, ponieważ może to wprowadzić psa w błąd i utrudnić utrwalenie komendy. Ostatnim sposobem na utrwalenie komendy „siad” jest nagradzanie psa za poprawne wykonanie komendy. Nawet w momencie, gdy pies już dobrze opanował komendę, warto go nagradzać od czasu do czasu, robiąc to w różnych sytuacjach i zupełnie losowo. W ten sposób pies będzie się bardziej starał, gdyż nigdy nie będzie wiedział kiedy trafi mu się nagroda. Pies może być nagradzany zarówno smakołykiem, pochwałą słowną, jak również wspólną zabawą np. szarpakiem. Celem nagradzania jest zmotywowanie psa do wykonywania polecenia i utrwalenie pozytywnego zachowania.

 

Nauczenie psa komendy „siad” to ważna umiejętność, która może pomóc w utrzymaniu dobrych relacji między psem a opiekunem oraz w bezpiecznym spędzaniu czasu z psem. Istnieją różne metody nauczenia psa tej komendy, jednak kluczowe znaczenie mają regularne i konsekwentne ćwiczenia, cierpliwość i nagradzanie psa za poprawne wykonanie polecenia. Należy pamiętać, że każdy pies jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Ważne jest również to, aby trening był pozytywny i nie powodował u psa stresu lub lęku. Relacja między psem a opiekunem powinna się opierać na zaufaniu i szacunku. Dzięki regularnym ćwiczeniom i konsekwentnemu podejściu nauczenie psa komendy „siad” może być dobrą zabawą zarówno dla psa, jak i dla opiekuna.

Zostaw komentarz