Co oznacza powiedzenie „wieszać na kimś psy”?

Co oznacza wieszać na kimś psy?

W języku potocznym bardzo często używamy różnych frazeologizmów, aby nasze wypowiedzi były bardziej wyraziste i barwniejsze. Jednym z takich wyrażeń jest powiedzenie „wieszać na kimś psy”. Pewnie nie raz je gdzieś słyszeliście albo może sami użyliście. Jednak, aby robić to poprawnie, warto poznać znaczenie tego związku frazeologicznego, a także dowiedzieć się skąd się on wziął.

Wieszać na kimś psy – co to znaczy?

Mimo iż psy są obecnie traktowane jako najlepsi przyjaciele człowieka, to całe to powiedzenia ma bardzo negatywny wydźwięk. Powiedzenie „wieszać na kimś psy” jest frazeologizmem, który używany jest w języku polskim i oznacza, że mówimy o kimś lub o czymś w sposób niepochlebny i negatywny. Można powiedzieć, że jest to oczernianie i obmawianie kogoś lub czegoś. Jeśli mówimy, że ktoś wiesza na kimś psy, to znaczy, że się źle o tej osobie wyraża.

Słownik frazeologiczny języka polskiego autorstwa S. Bąba, G. Dziamska i J. Liberek wskazuje, że wieszać psy na kimś (na czymś) oznacza znieważanie, albo szkalowanie kogoś lub czegoś.

Przykłady użycia

Powiedzenie wieszać na kimś psy jest powszechnie używane w różnych kontekstach zarówno w życiu codziennym, jak i polityce. Znajduje ono szerokie zastosowanie i doskonale obrazuje pewne sytuacje i idee:

  • To, że byli braćmi, nie miało dla nich znaczenia i tak za każdym razem, jak się spotykali, wieszali na sobie psy.
  • Chciała dobrze, a oni na niej wieszają psy.
  • W trakcie kampanii wyborczej politycy często próbują wieszać psy na swoich konkurentach, wyolbrzymiając ich błędy i niepowodzenia.
  • W mediach społecznościowych ludzie często wieszają psy na celebrytach, atakując ich za drobne potknięcia lub kontrowersyjne opinie.
  • Wystarczył jeden błąd, a cały zespół wieszał na mnie psy, uważając, że niepowodzenie całego projektu to moja wina.

Jak inaczej powiedzieć, wieszać na kimś psy: obmawiać; obrzucać kogoś błotem; obgadywać; oczerniać; znieważać; szkalować; przedstawiać kogoś w złym świetle.

Skąd się wzięło powiedzenie „wieszać na kimś psy”?

Źródło powiedzenia „wieszać na kimś psy” pozostaje niejasne i nieco zagadkowe. To idiomatyczne wyrażenie jest korzeniem wielu spekulacji, ale jego dokładne pochodzenie nie jest jednoznacznie potwierdzone. Istnieją różne teorie dotyczące tego, jak powiedzenie to mogło się wykształcić. Jedna z teorii mówi o tym, że frazeologizm ten wziął się od niemieckiego magdeburskiego prawa. W średniowieczu w Niemczech przestępcy, którzy dopuścili się popełniania wyjątkowo strasznych czynów, skazywani byli na karę śmierci. Chcąc jednak podkreślić fakt, że skazańcy nie zasługiwali na to, aby określać ich mianem człowieka, byli wieszani w towarzystwie psów. Dawniej zwierzęta nie były traktowane tak jak obecnie, uważano je za istoty „nieczyste”. Wieszanie przestępców razem z bezdomnymi psami miało być dodatkową karą i odebraniem im resztek honoru i człowieczeństwa. Czasami pod wiszącymi skazańcami rozpalano ognisko, by jeszcze bardziej cierpieli, a psy wieszane za tylne kończyny dodatkowe ich kąsali. Obecnie takie praktyki nie są już stosowane, jednak powiedzenie „wieszać na kimś psy” przeniknęło do potocznego języka i nabrało metaforycznego znaczenia. Obecnie powiedzenie jest rozumiane jako znieważenie, bardzo złe wyrażanie się o kimś lub o czymś.

Zostaw komentarz