• Strona główna
 • Cieczka u psów – jak często występuje, ile trwa i jakie są objawy cieczki u psa?

Cieczka u psów – jak często występuje, ile trwa i jakie są objawy cieczki u psa?

Cieczka u psa

Jednym z głównych zagadnień, jakie pojawia się w momencie zamieszkania suczki w domu, jest cieczka. Temat ten wzbudza wiele obaw i ciekawości wśród opiekunów czworonożnych suczek. Warto go zgłębić, aby rozwiać wszystkie wątpliwości i przygotować się na moment, w którym pojawi się pierwsza cieczka u psa. Tzw. ruja u każdego psa może przebiegać nieco inaczej, ale jest wiele wspólnych elementów. Warto zatem poznać, jakie są objawy cieczki u psa, jak przebiega cieczka i jak ewentualnie pomóc psu przetrwać ten specyficzny czas.

Czym jest cieczka u psa?

Cieczka u psów odnosi się wyłącznie do suk. Bardzo często, zamiast określenia cieczka można się spotkać z określeniem ruja albo pospolitym sformułowaniem gonienie. Cieczka jest czymś całkowicie naturalnym i stanowi jeden z etapów cyklu rozrodczego samicy psa. W okresie cieczki suki są gotowe do kopulacji. Cieczka u psa najczęściej pojawia się wiosną i jesienią, choć co do tego nie ma reguły. Ruja u psa to dość specyficzny okres, w którym bardzo często można zaobserwować zmiany w sferze fizycznej i behawioralnej. W trakcie trwania cieczki suczki stają się bardziej czułe i uważne wobec samców, a ich srom puchnie i wydziela krwawą wydzielinę. Cieczka u psów, czy jak kto woli ruja u psów, jest bardzo ważną częścią cyklu rozrodczego, dlatego też tak ważne jest, aby opiekunowie znali objawy cieczki u psów, aby mogli suczce zapewnić komfort i bezpieczeństwo.

Jak rozpoznać, że pies ma cieczkę? – objawy cieczki u psa

W trakcie cieczki u psów można zaobserwować wiele zmian w sferze fizycznej i behawioralnej. Nie wszystkie zmiany będą występowały u wszystkich psów. Każda suczka może w nieco innych sposób przechodzić ten szczególny dla niej czas i to jest całkowicie normalne. Ważne jest, aby umieć rozpoznać objawy cieczki u psa, tak by móc psu zapewnić w tym czasie odpowiednią opiekę i otoczyć suczkę szczególną troską. Do najczęstszych i najbardziej oczywistych objawów cieczki u psa zalicza się:

 • krwawą wydzielinę ze sromu, początkowo ma ona jasny i różowy kolor, a w miarę trwania cyklu staje się gęstsza i ciemnoczerwona,
 • obrzęk sromu,
 • zwiększone oddawanie moczu,
 • zwiększony niepokój, objawiający się wokalizacją, albo brakiem znalezienia sobie miejsca,
 • zwiększona chęć przyciągania samców,
 • wzmożona uległość i większe przywiązanie do opiekuna.

To jak wygląda cieczka u psa i jakie daje objawy jest sprawą dość indywidualną. Każdy pies może przechodzić ten okres nieco inaczej. Nie u wszystkich psów muszą występować wszystkie wymienione wyżej zmiany fizyczne i behawioralne.

Objawy cieczki u psa

Jak przebiega cieczka u psa? – etapy cieczki

Cieczka u psów, zwana też psią rują, to cykl rozrodczy u samic. Jest to naturalny proces, który zachodzi dwa razy w roku i charakteryzuje się zmianami na poziomie hormonów. Co wpływa na zachowanie psa i może się objawiać różnymi zmianami fizycznymi. Przebieg rui u psa można podzielić na cztery odrębne etapy:

 • Proestrus, faza przedrujowa to pierwszym etap cyklu rui u psa, trwa zazwyczaj od 6 do 10 dni. Podczas tego etapu u suki wzrasta poziom estrogenów, co charakteryzuje się obrzękiem sromu i krwawą wydzieliną. W tym czasie suka może być bardziej czuła, srom samicy puchnie i może pojawić się krwawa wydzielina. Suka zaczyna przyciągać samce, ale nie pozwala im na spółkowanie. W tym czasie można zaobserwować, że suczka jest apatyczna, ma mniejszy apetyt, częściej niż zawsze oddaje mocz i wylizuje okolice intymne.
 • Estrus, nazywany też rują właściwą jest drugim etapem cieczki u psów, który trwa zwykle od 4 do 21 dni, najczęściej około trzech tygodni. Podczas tego etapu hormony suki osiągają najwyższy poziom i staje się ona bardziej otwarta na samców. Jej srom pozostanie opuchnięty, ale krwawa wydzielina stanie się mniej widoczna. Podczas tego etapu suka jest gotowa do współżycia i przyjmuje zaloty samca, do tego stopnia, że pozwala samcom wchodzić na siebie. W tej fazie istnieje duże prawdopodobieństwo zajścia w ciążę, jeśli dojdzie do krycia.
 • Diestrus to trzeci etap cieczki u psów, który trwa zazwyczaj 60-90 dni, najczęściej około dwóch miesięcy. Podczas tego etapu poziom hormonów u suki zaczyna spadać i staje się ona mniej otwarta na samców. Jej srom powróci do normalnych rozmiarów, a krwawa wydzielina przestanie się pojawiać. W tym czasie suka jest w ciąży, jeśli spółkowała z samcem w okresie rui, etap ten kończy się urodzeniem przez sukę miotu szczeniąt. Jeśli suka nie kopulowała z samcem, wejdzie w kolejną, czwartą fazę anestrus.
 • Anestrus to czwarty, ostatni etap cieczki u psów, który trwa zwykle około 3-4 miesiące i nazywany jest fazą spoczynku, albo okresem bezrujowym. Podczas tego etapu hormony suki są na najniższym poziomie i nie wykazuje ona żadnych oznak rui, nie przyciąga też do siebie samców i nie jest skłonna do krycia. W tej fazie organizm suki i układ rozrodczy ulegają regeneracji. Po tym okresie cykl zacznie się od nowa.

Cieczka u psów to naturalny proces, który występuje u samic dwa razy do roku. Zrozumienie przebiegu cyklu rujowego u psa jest ważne dla opiekunów psów, ponieważ pozwala zrozumieć psie zachowania i lepiej zadba o psie potrzeby, a także odpowiednio zabezpieczyć psa przed niechcianą ciążą.

Zobacz także: Ciąża urojona u psa

Jak długo trwa cieczka u psa i kiedy suka ma dni płodne?

W okresie cieczki u samicy następuje gwałtowny wzrost poziomu hormonów rozrodczych, który sygnalizuje, że jej ciało przygotowuje się do krycia. Cykl trwa zazwyczaj od 2 do 4 tygodni, ale może się różnić w zależności od konkretnego psa. To ile trwa cieczka u psów, zależy od rasy i wieku psa. Na ogół, mniejsze rasy mają krótsze cykle, a większe dłuższe. Przeciętny cykl trwa około 21 dni, ale może się wahać od 18 do 24 dni. Cykl może się też różnić w zależności od cyklu. W trakcie cieczki dni płodne suki przypadają zazwyczaj na dni od 10 do 14. W tym czasie samica ma największe szanse na zajście w ciążę, jeśli jest kojarzona z samcem. Ponadto suka jest bardziej skłonna do krycia. Jednak samica może zajść w ciążę w dowolnym momencie cyklu rujowego. Oprócz cyklu rujowego samice przeżywają okres „rui stojącej”. Jest to czas, kiedy suka jest najbardziej skłonna do krycia. W tym czasie suka stoi nieruchomo i pozwala, żeby samiec ją dosiadł. Okres ten trwa zazwyczaj kilka dni i występuje pod koniec cyklu rujowego.

Jak często występuje cieczka u psów?

Jak często występuje cieczka u psów?

Cieczka u psów to czas, kiedy samica psa jest w stanie zajść w ciążę i charakteryzuje się zmianami behawioralnymi i fizycznymi. Opiekunowie suczek zastanawiają się, jak często występuje cieczka u psów? Przeciętnie cieczka u psów występuje dwa razy w roku i trwa zazwyczaj 2-3 tygodnie. Czas trwania cyklu może być jednak bardzo różny u poszczególnych ras, psów, a nawet u tego samego psa. Mniejsze rasy mają krótsze cykle, podczas gdy większe rasy mogą mieć dłuższe cykle. Można zatem przyjąć, że pies ma cieczkę co pół roku. Jednak założenie to jest tylko orientacyjnym założeniem i mogą od niego występować pewne odchylenia. Zdarza się bowiem, że u suk ras dużych cieczka przerwa pomiędzy cieczkami wynosi nawet rok, z kolei u psów ras małych pojawia się co 4 miesiące. U niektórych suczek może występować tzw. cicha ruja, podczas której nie ma krwawienia i praktycznie żadnych innych objawów, ale mimo to suczka może zostać zapłodniona.

Pierwsza cieczka u psa

Ruja u psów, czyli cykl reprodukcyjny samic, jest ważnym elementem zrozumienia cyklu życia psa. Cieczka u psa jest niejako symbolem, że nasz szczeniak osiągnął dojrzałość płciową. Jeśli podjęliście decyzję o powiększeniu rodziny o psią suczkę, musicie liczyć się z dodatkowymi wyzwaniami. Jednym z nich jest pierwsza cieczka u psa. To kiedy u Waszego psa wystąpi pierwsza cieczka, zależy przede wszystkim od rozmiarów psa i indywidualnych uwarunkować rasy. Najczęściej można spotkać się z twierdzeniem, że pierwsza cieczka u psów pojawia się między 6-12 miesiącem życia suczki. Jednak w dużej mierze data pierwszej cieczki u psa zależy od samej rasy psa. Pierwsza cieczka pojawia się szybciej u psów mniejszych ras niż u psów ras większych. U psów ras mniejszych pierwsza cieczka pojawia się między 6-12 miesiącem życia, a u dużych ras psów nawet w wieku 20 miesięcy. Jedno jest wiadome i pewne. Bez względu na wielkość rasy psów po wystąpieniu pierwszej cieczki suka wchodzi w regularny cykl płciowy i od tego momentu będzie miała cieczkę dwa razy do roku.

Jeśli jednak po ukończeniu dwóch lat u suki nadal nie pojawi się pierwsza cieczka, wówczas należy udać się do weterynarza, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.

Zachowanie suki podczas cieczki

Cieczka u psów to okres, w którym samice doświadczają zmian hormonalnych i mają silną ochotę na spółkowanie. W tym czasie suki mogą wykazywać pewne zmiany w zachowaniu:

 • wzmożona wokalizacja
 • zwiększona aktywność, chęć włóczenia się i uciekania
 • widoczna niewielka agresja, drażliwość, a u niektórych suk zachowania defensywne
 • niektóre suki przejawiają zachowania terytorialne
 • zwiększona obrona własnych zasobów i opiekunów
 • reagowanie szczekaniem, warczeniem i kłapaniem na innych ludzi i psy
 • widoczna uległość względem opiekunów, potrzeba czułości
 • nadmierne pobudzenie i podniecenie
 • niepokój
 • zwiększona aktywność seksualna

Ważne jest, by zdawać sobie sprawę ze zmian w zachowaniu, które zachodzą podczas rui u psów, ponieważ mogą one być uciążliwe i potencjalnie niebezpieczne. W tym okresie najlepiej jest trzymać samice w zamknięciu i odseparować od innych psów, a także zapewnić im dużo ruchu i stymulacji, co pomoże kontrolować ich zachowanie. Na spacery najlepiej wychodzić na smyczy, nie puszczając suki luzem, gdyż może pojawić się problem z przywołaniem, nawet jak suka jest tego nauczona.

Higiena podczas cieczki u psa – majtki na cieczkę dla psa

W okresie cieczki u psów mogą zachodzić przeróżne zmiany, wywołane zmianami w gospodarce hormonalnej. U suczek można dostrzec zmiany w sferze fizycznej, jak i behawioralnej. Ważne jest, aby zapewnić suczce odpowiednią opiekę w tym czasie, w tym odpowiednią higienę i pielęgnację. Higiena jest ważnym elementem opieki nad psem w okresie cieczki. Ważne jest, by w tym czasie regularnie kąpać psa i dbać o to, by jego sierść była czysta i pozbawiona zanieczyszczeń. Posłanie i inne miejsca, w których pies spędza czas, muszą być czyste i wolne od brudu i bakterii. Wielu opiekunów suczek decyduje się na kupno specjalnych majtek na cieczkę dla psa. Majtki te pomagają utrzymać czystość i suchość okolic sromu psa oraz zapobiegają przedostawaniu się bakterii do dróg rodnych. Ponadto majtki na cieczkę dla psa zapobiegają lizaniu sromu przez psa. Nadmierne lizanie może prowadzić do podrażnień i infekcji. Majtki na cieczkę dla psa pełnią jeszcze jedną ważną funkcję, pozwalają na utrzymanie czystości w domu. Zwłaszcza jak pies lubi spać na łóżku, wchodzi na kapy, czy często zmienia miejsce w ciągu dnia. Zakładając psu majtki na cieczkę, dbamy nie tylko o jego higienę, ale również o czystość całego domu, pozbywając się problemu drobnych plam krwi. Stosując majtki na cieczkę u psa, należy pamiętać o regularnym wymienianiu wkładek higienicznych. Poza tym suczka nie może nosić majtek na cieczkę przez cały czas, gdyż nie będzie ona mogła samodzielnie zadbać o własną higienę, co może wywołać infekcję. Zapewnienie psu odpowiedniej dawki ruchu w trakcie trwania cieczki jest niezwykle ważne. Ćwiczenia pomagają zmniejszyć stres i utrzymać ciało w równowadze w tym czasie. Dodatkowo może pomóc w utrzymaniu stymulacji umysłu, co może zapobiec znudzeniu psa podczas cieczki. Dzięki odpowiedniej higienie i pielęgnacji Twój pies może cieszyć się komfortowym i zdrowym cyklem rui.

Majtki na cieczkę dla psa

Czy cieczkę u suki można zatrzymać?

Cieczka u suki potrafi być kłopotliwa, dlatego też opiekunowie zastanawiają się, czy cieczkę u suki można zatrzymać i jak to ewentualnie zrobić? Niestety, nie ma sposobu na zatrzymanie cieczki u suki, ponieważ jest to naturalna część jej cyklu rozrodczego. Mimo że nie da się zatrzymać cieczki u suki, są sposoby, by w pewien sposób nad nią zapanować. Na przykład, jeśli suka nie jest przeznaczona do rozrodu, należy ją wykastrować, aby zapobiec cieczce w przyszłości. Jeśli suka jest przeznaczona do rozmnażania, ważne jest, aby zarządzać jej cyklem rujowym, aby nie była narażona na kontakt z samcami w okresie płodności. Poza kastracją i zarządzaniem cyklem rujowym istnieją również leki, które mogą być stosowane w celu kontrolowania cieczki u suki. Leki te mogą zmniejszyć objawy fizyczne i behawioralne związane z cieczką. Przed podaniem leków należy jednak skonsultować się z lekarzem weterynarii, aby upewnić się, że są one bezpieczne i skuteczne. Podsumowując, nie da się zatrzymać cieczki u suki, ponieważ jest ona naturalną częścią jej cyklu rozrodczego. Istnieją jednak sposoby radzenia sobie z cieczką, takie jak kastracja, ograniczenie kontaktu suki z samcami oraz stosowanie leków zmniejszających objawy fizyczne i behawioralne związane z cieczką.

Czy zapach cieczki można zneutralizować?

Zapach, jaki suczka wydziela w trakcie cieczki, potrafi zwabić psy z całej okolicy. Feromony zapachowe wydzielane w trakcie cieczki potrafią przenosić się na odległość nawet kilku kilometrów i wabić wszystkich pobliskich samców. Wychodząc na ogród, można zauważyć psy wyczekujące na sukę pod ogrodzeniem. Psy w tym czasie są na tyle cierpliwe, że w oczekiwaniu na sukę potrafią nie jeść i nic pić przez kilka dni, tylko cierpliwe czekać. Dużo większy problem pojawia się, jak mieszkamy w bloku, wówczas wychodzenie na spacery może być uciążliwe, zwłaszcza jak za suką z cieczką podąża sznurek psich adoratorów. Nic zatem dziwnego, że opiekunowie suczek zastanawiają się, czy zapach cieczki można zneutralizować? Owszem istnieje kilka sposobów na zneutralizowanie zapachu cieczki. W sklepach zoologicznych dostępne są tabletki na bazie chlorofilu, które mają neutralizować zapach moczu i cieczki u psa. Ponadto można się spotkać ze środkami w spray, których zadaniem jest neutralizowanie zapachu cieczki. Spray neutralizujący zapach suk w czasie cieczki należy stosować regularnie, nawet kilka razy dziennie przez cały czas trwania cieczki. Najlepiej przed wyjściem na spacer spryskać sprayem okolice ogona i sromu u suczki, aby zneutralizować zapach i pozbyć się psich zalotników. Spraye te można używać nie tylko na spacerach, ale również w domu, spryskując nimi kanapę, dywan, czy legowisko psa. Istnieją też domowe sposoby na zneutralizowanie zapachu cieczki u psa:

 • ocet, potrafi skutecznie zamaskować zapach cieczki, wystarczy w okolice ogona wetrzeć kilka kropel octu,
 • olejek lawendowy, do sporadycznego stosowania, ze względu na bardzo intensywny zapach,
 • cebula, zapach cebuli nie jest zbyt przyjemny dla psów, więc warto ją zastosować, jak przy naszym płocie kręcą się psi adoratorzy; wokół ogrodzenia można wyłożyć kilka plastrów cebuli, co powinno skutecznie zmylić psich natrętów.

Co robić jak pies ma cieczkę? – wskazówki dla opiekuna

Kiedy samica psa na cieczkę, ważne jest, aby opiekun znał oznaki i objawy rui, aby zapewnić zwierzęciu jak najlepszą opiekę. Oto kilka wskazówek, jak opiekować się suczkę w trakcie cieczki:

 • Trzymaj suczkę z dala od innych psów. Podczas cieczki samice częściej przyciągają samce, co może prowadzić do niechcianej ciąży. Dlatego ważne jest, by trzymać suczkę z dala od innych psów, najlepiej w bezpiecznym miejscu, a na spacery wychodzić wyłącznie na smyczy lub długiej lince.
 • Monitoruj zachowanie psa. W trakcie cieczki suki bywają niespokojne, potrafią znacznie więcej szczekać i częściej oddają mocz. Ważne jest, aby o tym wiedzieć i zwrócić uwagę, czy suka nie przejawia żadnych nietypowych zachowań. Jeśli coś Cię zaniepokoi, skontaktuj się z lekarzem weterynarii.
 • Zapewnij ciche, wygodne otoczenie. Cieczka u psa to dość nietypowa sytuacja, nie tylko dla opiekunów, ale również dla samej suczki, dlatego też trzeba pomóc suczce jak najlepiej przetrwać ten czas. Zapewnij suczce spokojne i wygodne miejsce do odpoczynku. Nie narażaj psa na dodatkowe stresujące sytuacje.
 • Zapewnij dużo świeżej wody. Suka musi mieć stały dostęp do świeżej, czystej wody. Pomoże to utrzymać odpowiednie nawodnienie psa i zmniejszy ryzyko odwodnienia.
 • Monitoruj spożycie pokarmu przez psa. Bywa, że jedne suki w tym czasie mają wzmożone apetyt, a inne niechętnie zaglądają do miski z jedzeniem. Podczas cieczki ważne jest monitorowanie ilości przyjmowanego przez psa pokarmu. Pomoże to upewnić się, że zwierzę otrzymuje odpowiednią dzienną porcję jedzenia i zmniejszy ryzyko otyłości.
 • Zapewnij odpowiednią ilość ruchu. Na spacerach trzeba zadbać o bezpieczne warunki, trzymając sukę na smyczy i odpędzając zalotników. Mimo to ruch w okresie cieczki dla psa jest bardzo ważny. Wysiłek fizyczny pozwoli na spożytkowanie nadmiaru energii, jednocześnie zmniejszając napięcie i stres.
 • Monitoruj zdrowie psa. W okresie cieczki u psa ważne jest monitorowanie zdrowia czworonoga. Pomoże to upewnić się, że zwierzę jest zdrowe i zmniejszy ryzyko wystąpienia jakichkolwiek komplikacji medycznych.

Stosując się do tych wskazówek, opiekun może zapewnić najlepszą opiekę suczce w trakcie trwania cieczki. Należy pamiętać, że cieczka może być dla zwierzęcia stresującym okresem, dlatego ważne jest zapewnienie mu spokojnego i bezpiecznego otoczenia.

Zostaw komentarz