Czym jest i jak rozpoznać pseudohodowlę?

Czym jest i jak rozpoznać pseudohodowlę

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na towarzystwo zwierząt domowych, kwestia odpowiedzialnego wyboru miejsca, z którego pochodzi nasz przyszły czworonożny przyjaciel, nabiera niebywałej wagi. Pseudohodowle, działające często na granicy prawa i etyki, stają się plagą współczesnego społeczeństwa, wykorzystującą niewinność zwierząt dla szybkiego zysku. Celem tego artykułu jest zarysowanie problemu pseudohodowli – zjawiska, które nie tylko wprowadza w błąd potencjalnych właścicieli, ale przede wszystkim skazuje zwierzęta na cierpienie. W trosce o dobrostan naszych mniejszych braci, zapraszamy do zgłębienia wiedzy na temat tego, jak rozpoznać i unikać wspierania nieetycznych praktyk, by wybór nowego członka rodziny był świadomy i pełen miłości.

Definicja pseudohodowli

Pseudohodowla to termin, który budzi niepokój w sercach każdego, kto kocha zwierzęta. Nie jest to zwykła hodowla, gdzie priorytetem jest zdrowie zwierząt. Wręcz przeciwnie, pseudohodowle kierują się chciwością, stawiając zysk ponad życie i dobrostan swoich podopiecznych. W takich miejscach zwierzęta są często traktowane jako towar, a nie jako żywe istoty z własnymi potrzebami i uczuciami. Brak odpowiedniej opieki weterynaryjnej, niewłaściwe warunki życia, przepełnione klatki i brak miłości – to codzienność dla zwierząt pochodzących z pseudohodowli. Co więcej, pseudohodowle rzadko przeprowadzają niezbędne badania genetyczne, co prowadzi do rozprzestrzeniania się dziedzicznych chorób. To nie tylko niesprawiedliwość wobec zwierząt, ale również ogromne ryzyko dla osób, które nieświadomie decydują się na kupno zwierzęcia z takiego miejsca. Edukacja i świadomość na temat pseudohodowli to pierwszy krok do eliminacji tego zjawiska i zapewnienia lepszego jutra dla zwierząt potrzebujących domu i miłości.

Pseudohodolwa a przepisy prawne

W obliczu narastającego problemu pseudohodowli, kluczową rolę w jego zwalczaniu odgrywają przepisy prawne, w tym ustawa o ochronie zwierząt. Hodowla psów nie musi być zarejestrowana w Związku Kynologicznym w Polsce, aby działała w pełni legalnie.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, mówi wyraźnie:

Pseudohodowla a przepisy prawa

Zapisy znajdujące się w Ustawie o ochronie zwierząt spowodowały powstanie wielu nowych ogólnopolskich organizacji. Stowarzyszenia te nadają rodowody psom, jeśli hodowca przestrzega ustalonych przez stowarzyszenie wymagań. Nie oznacza to jednak, że wszystkie hodowle należące do tego typu stowarzyszeń należy traktować jako pseudohodowle. Istnieje wiele, w których przykłada się ogromną wagę do sposobu rozmnażania psów, dba się zarówno o matkę, jak i szczenięta, zapewnia konieczne przeglądy weterynaryjne i odpowiednią socjalizację.

Pseudohodowle, działają często w cieniu prawa, nie spełniając obowiązku zapewniania psom odpowiednich warunków bytowych, opieki zdrowotnej i psychicznego dobrostanu. Łamią zasady, stawiając się w opozycji do etycznych i prawnych standardów, o czym mówi Ustawa o ochronie zwierząt.

Pomimo istnienia jasnych wytycznych, wyzwaniem pozostaje egzekwowanie przepisów, co wymaga współpracy organów ścigania, organizacji ochrony zwierząt oraz świadomości społecznej. Ustawa o ochronie zwierząt stanowi ważne narzędzie w tej walce, lecz jej skuteczność zależy od nas wszystkich – od naszej czujności, determinacji i gotowości do działania na rzecz tych, którzy sami nie mogą walczyć o swoje prawa.

Jak rozpoznać pseudohodowlę?

Rozpoznanie pseudohodowli jest kluczowe, aby uniknąć wspierania nieetycznych praktyk i zapewnić, że nasz przyszły zwierzak pochodzi z bezpiecznego i kochającego domu. Istnieje kilka charakterystycznych cech, które mogą pomóc odróżnić pseudohodowlę od odpowiedzialnej hodowli:

 • Cena za szczeniaka. Pseudohodowle często oferują szczenięta po znacznie niższych cenach niż etyczne hodowle. Niska cena może być kusząca, ale często jest to sygnał, że oszczędzono na opiece weterynaryjnej lub warunkach życia zwierząt.
 • Wiek sprzedawanych szczeniąt. Pseudohodowle sprzedają szczenięta, które są zbyt młode, aby zostać oddzielone od matki – często mają mniej niż osiem tygodni. Prawidłowa socjalizacja i pierwsze tygodnie spędzone z matką są kluczowe dla zdrowia psychicznego i fizycznego psa.
 • Cechy psa odbiegające od wzorca. Szczenięta z pseudohodowli często nie spełniają standardów rasy, w tym wielkości, umaszczenia, czy ogólnego wyglądu. Chociaż każde zwierzę zasługuje na dom, celowe rozmnażanie zwierząt z widocznymi odchyleniami od wzorca bez dbałości o genetykę jest nieodpowiedzialne.
 • Brak książeczki zdrowia, chipa, metryki. Etyczne hodowle zapewniają pełną dokumentację medyczną, w tym szczepienia, chipowanie i metrykę. Brak tych dokumentów jest alarmującym sygnałem.
 • Sposób ogłaszania. Pseudohodowle często korzystają z popularnych portali ogłoszeniowych, oferując szczenięta „od ręki” bez szczegółowego procesu sprawdzenia nowych właścicieli. Brak zainteresowania przyszłym domem szczenięcia jest znakiem ostrzegawczym.
 • Brak możliwości zobaczenia matki szczeniąt. Odpowiedzialna hodowla zawsze umożliwi spotkanie z matką szczeniąt, co jest ważne dla oceny warunków, w jakich zwierzęta są trzymane.

Zwrócenie uwagi na te cechy świadczy o dużej świadomości i odpowiedzialności potencjalnych właścicieli. Wybierając szczeniaka, nie tylko wpływamy na życie jednego zwierzęcia, ale także kształtujemy popyt rynkowy, promując praktyki etyczne i dbałość o dobrostan zwierząt.

Jak rozpoznać pseudohodowlę

Dlaczego należy unikać pseudohodowli?

Unikanie pseudohodowli to decyzja, będąca świadomym wyborem odpowiedzialności społecznej, który ma głębokie uzasadnienie:

 • „Pies często nie jest rasowy, tylko w typie rasy”. Pseudohodowle często sprzedają zwierzęta jako „rasowe”, kiedy w rzeczywistości są one jedynie podobne do określonej rasy. Brak autentyczności może być rozczarowaniem dla osób szukających konkretnych cech rasy, ale ważniejsze jest, że promuje to nieodpowiedzialne rozmnażanie bez dbałości o zachowanie cech genetycznych rasy.
 • Brak badań genetycznych rodziców i wiedzy o chorobach. Etyczne hodowle przeprowadzają szczegółowe badania, aby minimalizować ryzyko dziedzicznych chorób. Pseudohodowle, ignorując te praktyki, zwiększając ryzyko przekazania szczeniętom chorób genetycznych, co prowadzi do cierpienia zwierząt i potencjalnych kosztów dla właścicieli.
 • Nadmierne rozmnażanie. Pseudohodowle często prowadzą do nadmiernego rozmnażania, co nie tylko przyczynia się do przeludnienia zwierząt, ale także wpływa na ogólny stan zdrowia rozmnażanej suki.
 • Złe warunki trzymania matki i szczeniąt. Warunki, w jakich trzymane są zwierzęta w pseudohodowlach, często są nie tylko niehumanitarne, ale także wpływają na zdrowie psychiczne i fizyczne zwierząt od pierwszych tygodni ich życia.
 • Brak przeglądów weterynaryjnych, odrobaczania i szczepień. Fundamentalna opieka weterynaryjna jest często pomijana w pseudohodowlach, co stawia szczenięta i ich przyszłych właścicieli przed ryzykiem poważnych chorób zakaźnych.

Unikając pseudohodowli, nie tylko chronimy się przed potencjalnymi problemami zdrowotnymi i behawioralnymi naszych przyszłych zwierząt. Podejmujemy również stanowisko przeciwko nieetycznemu traktowaniu zwierząt i wspieramy odpowiedzialne, etyczne praktyki hodowlane. To decyzja, która zmienia życie nie tylko naszych przyszłych zwierząt domowych, ale także tych, które pozostają w cieniu pseudohodowli, czekając na szansę na lepsze życie.

Czy wszystkie hodowle należące do stowarzyszeń są złe i należy je uznawać za pseudohodowle?

Powszechnie uznaje się, że przynależność hodowli do ZKwP jest znakiem jakości i etyczności praktyk hodowlanych. W Polsce, głównym i oficjalnym organem, który skupia hodowców oraz entuzjastów psów rasowych i jest akredytowany przez Międzynarodową Federację Kynologiczną (FCI), jest Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP). Dzięki zasobom dostępnym na ich stronie internetowej, każdy zainteresowany ma możliwość bezproblemowego i darmowego weryfikowania, czy konkretny hodowca jest wpisany do oficjalnego rejestru hodowców prowadzonego przez ZKwP. Jednakże, nie jest słuszne zakładać, że każda hodowla zarejestrowana w ZKwP jest wolna od wad lub że hodowle zarejestrowane w stowarzyszeniach należy traktować jako pseudohodowle.

Hodowla skupia się na zdrowiu, dobrostanie i genetyce psów, podczas gdy pseudohodowla kieruje się zyskiem kosztem warunków życia i opieki nad zwierzętami.

 • Różne stowarzyszenia mogą mieć różne standardy i wymagania dla swoich członków. Niektóre mogą być bardziej rygorystyczne niż inne. Warto dokładnie zbadać, jakie kryteria musi spełniać hodowla, aby zostać przyjęta do danego stowarzyszenia.
 • Przynależność do ZKwP, czy innego stowarzyszenia nie zwalnia przyszłych właścicieli zwierząt z odpowiedzialności za indywidualną ocenę hodowli. Ważne jest, aby odwiedzić hodowlę osobiście, zobaczyć warunki, w jakich żyją zwierzęta, oraz poznać hodowców i ich podejście do zwierząt.
 • Etyczne hodowle, niezależnie czy przynależą do ZKwP czy do stowarzyszenia, charakteryzują się przejrzystością i gotowością do udzielenia pełnych informacji na temat zdrowia, pochodzenia i warunków życia zwierząt. Są otwarte na pytania i z chęcią dzielą się wiedzą na temat opieki nad zwierzętami.

Kluczowe jest indywidualne podejście, oparte na dokładnej ocenie i dialogu z hodowcą. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że wybieramy odpowiedzialnie i z korzyścią dla nas oraz naszych przyszłych zwierzęcych towarzyszy.

Podsumowanie

Temat pseudohodowli jest niezwykle ważny dla każdego, kto rozważa powiększenie swojej rodziny o czworonożnego członka. Nieetyczne praktyki pseudohodowli nie tylko wpływają negatywnie na dobrostan zwierząt, ale również na przyszłe życie zwierząt domowych i ich właścicieli. Wybierając zwierzę, kluczowe jest, aby kierować się nie tylko sercem, ale również rozsądkiem i odpowiedzialnością. Sprawdzanie, czy hodowla jest zarejestrowana w Związku Kynologicznym w Polsce, obserwowanie warunków, w jakich zwierzęta są trzymane, oraz upewnienie się, że wszystkie niezbędne badania zdrowotne zostały przeprowadzone, to kroki, które każdy przyszły właściciel powinien podjąć. Edukacja i świadomość na temat pseudohodowli to pierwszy krok do eliminacji tego zjawiska.

Zostaw komentarz